Επίσημο Μέλος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ (ERC)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων